Khắc phục lỗi chương trình Anh Ngọc Player khi sử dụng

Các lỗi chương trình AnhNgoc Player

Lỗi không thể xem nghe dạy học trực tuyến

Chạy chương trình Windows Media Player có trên máy tính, dùng phím Windows + R (hoặc menu Star / Run) nhập mplayer2 và Enter, chương trình Windows Media Player sẽ được khởi chạy

1: Chọn vị trí phía trên, chuột phải xuấn hiện Menu

2: Chọn Tools

3: Chọn Options

Xuất hiện bảng hộp thoại bên dưới

1: Chọn Tab Network

2: Đánh dấu chọn vào ô HTTP

3: Chọn nút OK

Chạy lại chương trình Anh Ngoc Player, bạn sẽ nghe được bài giảng Video trực tuyến

 

Chúc bạn có buổi học vui vẻ và thành công yes