Cài đặt phần mềm Anh Ngoc Player

Để có thể học đàn - Piano trực tuyến bạn cần cài đặt phần mềm Anh Ngoc Player để sử dụng .

Tải bản .exe : http://lopnhacanhngoc.net/AnhNgocPlayer_setup.exe

Tải bản .zip : http://lopnhacanhngoc.net/AnhNgocPlayer_setup.zip

Chương trình tương thích với hệ điều hành Windows XP, Win7, Win8

Cấu hình tối thiểu
CPU: Pentium III
RAM : 256Mb
HDD : 20Gb

Lịch sử nâng cấp phần mềm:

Phiên bản 1.4 : Nâng cấp chế độ nạp tiền và danh sách bài học trực tiếp trên phần mềm

Phiên bản 1.3 : Nâng cấp hỗ trợ Buffering (tải với bộ đệm) giúp học viên học tốt hơn

Phiên bản 1.2.1 : Nâng cấp hiển thị thời gian đã học và thời gian còn lại

Phiên bản 1.0 : Ra đời phần mềm Anh Ngoc Player giúp học viên học trực tuyến một cách dễ dàng