Lời nói đầu trình độ căn bản

Trong khi học guitar, học viên được hướng dẫn học từ cái dễ đến cái khó, từ cái đơn giản đến cái phức tạp. Lý thuyết âm nhạc cũng được đưa vào tuần tự, mỗi lần một ít, tuỳ theo đòi hỏi của bài học cũng như tuỳ theo thời giờ cho phép.

Khi hướng dẫn học phần lý thuyết song song với bài học video.Những điểm nào dễ hiểu, cần thiết, chúng ta học trước, những gì khó hiểu, phức tạp, chúng ta sẽ quay trở lại sau.

Giáo trình học đàn guitar căn bản có hai phong cách (Style) để học:

  1. Phím đàn(Pick)
  2. Ngón tay (Fingered)

Tùy theo ý thích học viên có thể lựa chọn cho mình phong cách học thích hợp  và nên học thứ tự theo các điệu nhạc đã sắp xếp.

Tuy nhiên,vì một lý do nào đó...nếu cần, học viên vẫn có thể thay đổi và đọc trước các bài học hoặc học trước một số điểm có trong các bài học sau để có cái nhìn tổng quát về môn học.

Những bài học guitar trong website,vẫn còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý từ học viên và bạn đọc.

Trân Trọng