Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sừ dụng

BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
---o0o---

I. Điều Khoản 
Dịch vụ học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này. Khi tham gia www.lopnhacanhngoc.org đồng nghĩa với việc người học đàn đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày bằng hoàn toàn tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn từ phía www.lopnhacanhngoc.org và người học đàn.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử  dụng dịch vụ chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

II. Hiệu Lực Bản Thỏa Thuận 
1. Xác nhận 
Để xác nhận sự đồng ý của mình, bạn nhấp chuột vào nút "Tôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trên" ở cuối Bản Thoả Thuận này.

2. Hiệu lực 
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn chọn vào nút "Tôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trên" và hiệu lực của nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên hoặc tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Bản Thoả Thuận này không thay thế bất cứ điều khoản nào khi bạn sử dụng dịch vụ của vụ học đàn trực tuyến thứ ba.

3. Sửa đổi: 
www.lopnhacanhngoc.org  có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung nội dung của Bản Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên trang chủ của www.lopnhacanhngoc.org

Bạn có thể xem nội dung của Bản Thỏa Thuận khi truy cập vào trang chủ của www.lopnhacanhngoc.org .

Bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ nếu thấy không phù hợp với mình, nếu vẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi điều này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản của Bản Thoả Thuận.

III. Mô Tả Dịch Vụ 
Để có thể sử dụng được dịch vụ của chúng tôi,bạn cần đăng ký tài khoản tại trang chủ www.lopnhacanhngoc.org

www.lopnhacanhngoc.org  có quyền thay đổi đường dẫn liên kết của trang chủ bất cứ lúc nào).

Lưu ý: Bạn phải chịu toàn bộ chi phí sử dụng khi kết nối internet khi sử dụng dịch vụ học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org

IV. Sự Gián Đoạn Dịch Vụ 
Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sữa chữa, bảo trì máy móc mà không cần thông báo trước. Và chúng tôi không bảo đảm với người hoc đàn trực tuyến rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

V. Từ Chối Bảo Hành 
www.lopnhacanhngoc.org  không đảm bảo cho các khuyết điểm phát sinh trong phần mềm hoặc việc trang chủ, máy chủ vô tình phát tán virus hay các chương trình nguy hiểm khác đến người dùng. Bạn phải hiểu và chấp nhận bất cứ dữ liệu tải về thông qua việc sử dụng dịch vụ là do bạn quyết định và bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào khi có sự cố cho máy tính của bạn.

VI. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý 
www.lopnhacanhngoc.org  sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ tổn hại không trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt nào. Kể cả việc bị đe dọa hoặc các hậu quả nguy hại cho lợi ích kinh doanh, gián đoạn, mất thông tin kinh doanh hoặc các tổn thất về hiện vật, hiện kim khi người học đàn trực tuyến sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn cho người học đàn trực tuyến khi người chơi đã trả phí để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn phải biết rằng www.lopnhacanhngoc.org không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho bất kỳ sự cố gì cấu thành từ việc truy cập hoặc đăng ký dịch vụ học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org

VII. Các Định Nghĩa Cơ Bản 

1 Tài sản trí tuệ: là tất cả các sáng chế, thiết kế, các mẫu công cụ, quảng cáo, bản quyền, phương thức sản xuất, bí mật kinh doanh, thương hiệu, dịch vụ, trao đổi và bất cứ quyền về tài sản trí tuệ khác có liên quan đến học đàn hoặc các thông tin kỹ thuật của www.lopnhacanhngoc.org

2 Thông tin kỹ thuật: là tất cả các phương thức, kết quả kiểm tra, quá trình cài đặt, điều hành, bảo trì, dịch vụ và sử dụng, phần mềm, dữ liệu, giao diện, hình minh hoạ, xử lý, kịch bản, khái niệm và mọi thông tin kỹ thuật có liên quan đến học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org

3 Tài khoản: là ID được kết hợp giữa các ký tự và ký số do bạn tự tạo ra để xác minh bản thân mình với www.lopnhacanhngoc.org khi sử dụng dịch vụ. ID giúp chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác.

4 Mật khẩu: Là sự kết hợp giữa các ký tự và ký số do người dùng chọn lựa trong quá trình đăng ký ID. Mật khẩu dùng để xác nhận tài khoản và bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

Lưu ý: Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại về việc để lộ mật mã hoặc cho phép lộ mật mã từ việc cho người khác sử  dụng chung tài khoản và mật mã của mình.

5 Tư  cách thành viên: Mọi cá nhân không phân biệt lứa tuổi đều có thể đăng ký làm thành viên và tham gia học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org

6 Quyền sở hữu:Tất cả mọi thông tin, dữ liệu mà máy chủ đang lưu trữ đều thuộc quyền quản lý và sở hữu của www.lopnhacanhngoc.org

Bạn chỉ có quyền sở hữu tạm thời tài khoản của mình bao gồm: nick name (tên thành viên)trong www.lopnhacanhngoc.org

7. Tài khoản liên quan:Chúng tôi có thể ngưng một số tài khoản có cùng tên nick name, số điện thoại, E-mail, địa chỉ cư trú, IP hoặc số tài khoản tín dụng với tài khoản bị tạm ngưng hoạt động.

VIII. Thông Tin Đăng Ký  
Bạn phải hoàn tất một mẫu đăng ký của chúng tôi và đảm bảo cung cấp thật chính xác, hoàn chỉnh thông tin về cá nhân như: Họ tên bản thân,số phone di động,email, tên đăng nhập và mật khẩu… Nếu bạn khai báo không chính xác những thông tin chúng tôi yêu cầu thì chúng tôi sẽ không giải quyết các thắc mắc cũng như những yêu cầu của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org

Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự sơ xuất trong việc để lộ mật khẩu của mình. Bạn phải tự bảo vệ mật khẩu của mình và báo cho chúng tôi biết nếu chắc rằng mật khẩu của mình đang bị lấy cắp. Bạn nên biết rằng www.lopnhacanhngoc.org  không bảo vệ cho bất cứ ai sử dụng trái phép tài khoản của người khác.

IX. Sự Riêng Tư  
Những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ như sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ  thông tin cá nhân nào của bạn cho một người thứ ba biết mà không được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi không bảo đảm cho bất cứ sự trao đổi thông tin bất hợp pháp nào hoặc truy cập trái phép vào tài khoản từ người thứ ba.

Chúng tôi được quyền đưa thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ phía cơ quan pháp luật, văn phòng chính phủ nếu chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích điều tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

X. Những Hành Vi Không Được Chấp Nhận  
Trong khi tham gia học đàn trực tuyến với www.lopnhacanhngoc.org, bạn phải cam kết rằng bạn không có những hành vi nào trái với pháp luật. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho những mục đích hợp pháp.

 www.lopnhacanhngoc.org có ngưng quyền sử dụng dịch vụ của bạn nếu xác định được rằng bạn đã có những hành vi không được chấp nhận.

www.lopnhacanhngoc.org có thể ngăn chặn hay xóa bỏ những hành vi, giao tiếp hoặc nội dung truyền tải trên dịch vụ nếu nhận thấy nó xâm phạm đến luật pháp hiện hành hoặc có thể gây hại đến người khác, ảnh hưởng đến các dịch vụ khác hoặc quyền lợi của www.lopnhacanhngoc.org nói chung.

XI. Ngưng Sử Dụng Tài Khoản  
Bạn có thể ngưng sử dụng tài khoản bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi có quyền tạm ngưng và hủy bỏ tài khoản của bạn để điều tra họăc xử lý vi phạm. Nếu dịch vụ bị ngưng hoặc hủy bỏ bạn bắt buộc phải chấp nhận những điều khoản sau đây:

· Bạn sẽ bị mất nick name và không có quyền chuyển nhượng hay di chuyển cho bất cứ tài khoản hay người sử dụng nào khác.

· Trong trường hợp một tài khoản bị ngưng thì chúng tôi có quyền ngưng toàn bộ các tài khoản liên quan.

· Chúng tôi có thể ngưng thỏa thuận này (bao gồm cả tài khoản của bạn) ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu bạn phá vỡ thỏa thuận này hoặc cố tình vi phạm bất cứ điều khoản gì.

· Nếu chúng tôi ngưng thoả thuận này dưới bất kì trường hợp nào, bạn sẽ mất quyền truy cập tài khoản mà không được hoàn trả lại bất cứ chi phí gì.

XII. Các Qui Định  
1. Văn Hóa  
Để tạo ra một sân chơi trong sáng, lành mạnh các bạn phải thực hiện các điều khoản sau:

· Không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi gây rối, ức chế tâm lý, cản trở… những thành viên khác dưới mọi hình thức.

· Không được dùng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tỉu, chửi bới phỉ báng, xúc phạm, sỉ nhục… www.lopnhacanhngoc.org  người học đàn và các tổ chức khác.

· Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện trong www.lopnhacanhngoc.org.

· Không được có những hành động, thái độ kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, lối sống, thiểu năng… dưới mọi hình thức.

· Không được đề cập, truyền bá, quảng cáo các sản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, độc hại, hình ảnh khiếm nhã, khiêu dâm, bạo lực… mang biểu tượng không lành mạnh.

· Không được quyền lợi dụng dịch vụ của chúng tôi để chống đối bất kỳ các quy định, hoạt động, chính sách của bất kỳ dịch vụ trực tuyến, tổ chức nào khác. Hơn nữa, bạn phải đồng ý tôn trọng các quy định của Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

· Và tất cả các hành động mà www.lopnhacanhngoc.org hoặc Admin cho là không thích hợp.

2. Đặt tên, biểu tượng  
Tên (nick name) phải được đặt (tạo) chính xác, hợp pháp, văn hóa… phù hợp với thuần phong mỹ tục của nước Việt Nam. Bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi tạo hoặc đặt tên, nếu đặt tên không phù hợp bạn có thể gặp nhiều rủi ro kiện cáo. Chúng tôi khuyến khích các bạn đặt tên đơn giản và thân thiện, để trách các trường hợp đáng tiếc xảy ra sau này.

Không được đặt tên tài khoản, có các nội dung như sau: ·

Tên các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc tên tên kẻ  xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít…).

· Kêu gọi chống phá lại pháp luật nước Việt Nam.

· Không được đặt tên, sử dụng ngôn từ, ký hiệu, ký số thiếu văn hóa, xúc phạm đến cá nhân hoặc các tổ chức khác.

· Nghiêm cấm việc đặt tên liên quan đến tôn giáo.

· Kỳ thị chủng tộc.

· Kỳ thị giới tính.

· Liên quan đến bộ phận kín của cơ thể hoặc mô tả về các hoạt động tính dục.

· Mô tả sai lệch những chức năng của cơ thể người.

· Đặt tên nhằm giả danh, mạo nhận nhân viên www.lopnhacanhngoc.org Admin…

· Cố tình xúc phạm đến thành viên khác hay Admin của www.lopnhacanhngoc.org.

· Quảng cáo sản phẩm khác không liên quan đến www.lopnhacanhngoc.org trong học đàn trực tuyến.

· Không đặt tên nhân vật tối nghĩa, lộn xộn, có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm.

· Và tất cả những tên, biểu tượng mà Admin hoặc www.lopnhacanhngoc.org cho là không thích hợp.

3. Giao dịch, mua bán, quảng cáo. 

Không được phép quảng cáo, giao dịch mua bán bất kỳ hàng hóa, các vật dụng, dịch vụ  khác trong www.lopnhacanhngoc.org.

Không được đăng tải hoặc trao đổi các dạng thư theo chuỗi hoặc tổ chức các mô  hình kinh doanh theo dạng hình tháp nhằm quảng cáo sản phẩm, dịch vụ khác không thuộc phạm vi của www.lopnhacanhngoc.org

4. Mạo nhận người khác:  
Khi tham gia vào học đàn trực tuyến www.lopnhacanhngoc.org bạn không được phép mạo nhận các thành viên khác, Admin hay nhân viên của www.lopnhacanhngoc.org… nhằm mục đích lừa đảo, phục vụ cho lợi ích riêng. Việc mạo danh bao gồm tất cả các hình thức giả tên người sử dụng, giọng nói, bài viết, biểu đồ, nhắn tin… hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Không được phép giả dạng, mạo danh người thân của nhân viên www.lopnhacanhngoc.org, Admin, người kiểm soát máy chủ của www.lopnhacanhngoc.org hoặc các thành viên khác …

Không được phép báo cáo, đưa các thông tin sai lệnh để lừa gạt người khác, hoặc cố tình vu khống người khác.

Ghi chú: Trong bất cứ trường hợp nào, www.lopnhacanhngoc.org hoặc Admin cũng không yêu cầu bạn cũng cấp mật mã và các thông tin bảo mật cá nhân khác.

5. Học gian lận: 

· Không được đột nhập vào Account www.lopnhacanhngoc.org của bất kỳ thành viên nào khác khi không có sự đồng ý của chủ Account đó.

· Nghiêm cấm sử dụng tất cả các phần mềm, chương trình, phương tiện hỗ trợ học gian lận trong www.lopnhacanhngoc.org dưới mọi hình thức.

· Nghiêm cấm sử dụng các chương trình,các hành động có thể thay đổi các thiết lập mặc định www.lopnhacanhngoc.org  dưới bất kỳ hình thức nào.

· Không được tự ý sửa đổi bất kỳ tập tin, thư mục nào của www.lopnhacanhngoc.org mà chúng tôi không cho phép người sử dụng sửa đổi.

· Không được phép khai thác, phát tán, Khi phát hiện ra những lỗi, người học đàn cần thông báo cho chúng tôi thông qua địa chỉ lopnhacanhngoc@yahoo.com·

Không được phép giúp đỡ, tiếp tay hoặc làm trung gian đồng phạm với những người học đàn gian lận.

Tôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trên