Hướng dẫn sử dụng TeamViewer hỗ trợ từ xa khắc phục sự cố

TeamViewer được tăng cường thêm chức năng hội thảo từ xa, đồng thời cải tiến tốc độ truyền dữ liệu, giúp điều khiển máy tính từ xa “nuột” hơn.

Teamviewer là một chương trình hỗ trợ truy cập và điều khiển máy từ xa thông qua mạng Internet, là giải pháp tất cả trong một :

* Giải quyết các vấn đề máy tính thông qua Internet.
* Truy cập vào máy tính của bạn mọi lúc, mọi nơi.
* Hợp tác, họp mặt và đào tào trực tuyến.

Tải phần mềm TeamViewer tại đây: http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe
 

Sau khi cài đặt, bạn cung cấp ID của bạn (1) và Mật khẩu (2) (xem ở hình trên) cho chúng tôi cần truy cập máy bạn từ xa để xem và khắc phục

Mật khẩu: có 2 loại

  • Mật khẩu ngẫu nhiên (random password) mỗi lần thoát/mở Teamviewer
  • Thiết lập cố định để bất cứ khi nào cần cũng có thể Remote

Thông thường bạn gửi chúng tôi loại Mật khẩu ngẫu nhiên (2) , do đó mỗi lần cần giúp đỡ, bạn cần cung cấp lại Mật khẩu, kèm theo ID Teamviewer (1) máy bạn càng tốt