Giáo trình mới

Lượt xem
612
Lượt xem
3707

21 Hợp âm căn bản_ Phần 2

Cách bấm các hợp âm căn bản (D_E_F_G)
Lượt xem
6530

21 Hợp âm căn bản_ Phần 1

Cách bấm các hợp âm căn bản ( A_B_C)
Lượt xem
9706

Hướng dẫn nốt trên Khuông nhạc

Khuông nhạc là một ký hiệu được thành lập bởi năm Dòng kẻ song song và cách nhau bởi bốn khoảng trống gọi là Khe.
Lượt xem
7252

Nốt cơ bản trên đàn Guitar

Người ta đã đưa ra cách ghi kí hiệu âm thanh bằng hệ thống chữ cái La-tinh vào việc xác định giọng hay ghi ký hiệu hòa âm như sau: A B C D E F G La Si Đô Rê Mi Fa Sol
Lượt xem
1917